https://is.fotbal.cz/souteze/detail-souteze.aspx?req=41b588b5-4425-4246-b0e5-45912345399c

3004 3004 Dešná 6
3024 3024 Rudolec 1
3025 3025 Jarošov 8
3026 3026 Peč 9
3027 3027 St. Město 4
3028 3028 Včelnice B 10
3029 3029 Slavonice B 3
3030 3030 Třebětice B 5
3031 3031 Cizkrajov 2
3227 3227 H. Pěna 7